A fost adoptată la începutul lunii și a intrat în vigoare de sâmbătă, 28 noiembrie 2020 o hotărâre de Guvern prin care proprietarii sunt obligați prin lege să își repare fațadele caselor și să își întrețină terenurile.

Hotărârea modifică și completează Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, prin care „persoanele fizice și persoanele juridice au obligația să efectueze lucrările de întreținere şi curățenie a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spații utilizate de acestea.”

Se prevede că instituțiilor publice, persoanelor fizice şi juridice le revin următoarele obligații: să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalațiile aferente lor, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări şi a altor lucrări specifice, să asigure curățarea fațadelor locuințelor şi a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale.

De asemenea mai sunt obligați să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor şi a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea şi zugrăvirea periodică a acestora, să asigure curățenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces, și să asigure curățenia şi igiena în imobilele şi incintele deținute sub orice formă, inclusiv prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale.

Articolul 9 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002, așa cum a fost el modificat prin LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020 (pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale), obligă proprietarii să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale.

Nerespectarea acestor obligații lasă loc primăriei să execute lucrările de reparații ale fațadelor clădirilor istorice care nu au fost îngrijite de proprietari sau au fost lăsate în paragină. Lucrările se efectuează în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, cu condiția constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificați în condițiile legii.

Deci tot prin această lege se prevede că, în caz de neexecutare a tuturor obligațiilor de mai sus, autoritățile administrației publice locale pot trece la executarea acțiunilor de curățare și igienizare. Ceea ce este important de precizat este că nota de plată pentru toate aceste intervenții va fi achitată de proprietari!

Text lege http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/33828