Guvernul va introduce o majorare a impozitului pentru vânzarea unei locuințe, conform unui draft de ordonanță care vizează noi măsuri fiscale pentru a acoperi găurile bugetare, după cum reiese din documentul consultat de Economedia.

Conform noii ordonanțe, la transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii, referitor la construcții de orice fel și terenurile aferente, precum și terenurile de orice fel fără construcții, contribuabilii vor fi obligați să plătească un impozit calculat pe baza valorii tranzacției, cu următoarele cote:

a) 5% pentru construcții de orice fel și terenuri aferente, precum și terenuri de orice fel fără construcții, deținute timp de maximum 3 ani;
b) 3% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute timp de peste 3 ani.

Comparativ cu prevederile actuale din Codul fiscal:

La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii, în ceea ce privește construcțiile de orice fel cu terenurile aferente și terenurile de orice fel fără construcții, impozitul se calculează astfel:

a) pentru construcțiile de orice fel cu terenurile aferente și pentru terenurile de orice fel fără construcții, achiziționate într-un termen de până la 3 ani inclusiv:
(i) 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
(ii) peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% aplicat la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv;

b) pentru imobilele descrise la lit. a), achiziționate după un termen de 3 ani:
(i) 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
(ii) peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% aplicat la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv.

Proiectul de ordonanță mai introduce și următoarele:

Impozitul pe tranzacțiile imobiliare cu clădiri rezidențiale, la prima vânzare, va fi calculat utilizând o cotă de 5% aplicată la prețul de vânzare al fiecărei clădiri rezidențiale vândute, din care se scade suma de 600.000 lei, fără a include taxa pe valoarea adăugată aferentă.

În situația în care prețul de vânzare al fiecărei clădiri rezidențiale este mai mic decât valoarea minimă stabilită în studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici cu experți evaluatori autorizați, conform legii, impozitul va fi calculat la nivelul valorii stabilite în studiul de piață, iar din aceasta se va scădea suma de 600.000 lei.

Prima vânzare în sensul alineatului (1) reprezintă prima înstrăinare prin vânzare de la data încheierii procesului-verbal de recepție finală, conform prevederilor legale.