Programul “Prima casă“ lansat în anul 2009 , redenumit “O familie, o casă” într-un proiect aprobat în primăvară, devine acum programul “Noua casă“ și vine cu noi modificări determinate și de implicațiile pandemiei, la doar câteva luni după ce proiectul de modificare inițial fusese promulgat.

Modificările aduse de noul program

Se referă, în principal, la plafonul creditelor ce pot fi accesate de către beneficiari pentru cumpărarea de locuințe noi sau asimilate și alte tipuri de locuințe :

  • Credit destinat achiziției unei locuințe noi sau asimilate de maximum 140.000 EUR, echivalent lei compus din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 119.000 EUR, echivalent lei și avansul plătit de către beneficiar.

    Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de către stat prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 60 % exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate, și acoperă maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare al locuinței.

  • Creditul destinat achiziției celorlalte categorii de locuințe de maximum 70.000 EUR, echivalent lei compus din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, echivalent lei și avansul plătit de beneficiar.

    Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de către stat prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50% exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare al locuinței .

Avansul reprezentat de diferența dintre prețul de achiziție al locuinței rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare și finanțarea garantată se plătește de către beneficiar, după cum urmează :

  • Minimum 15% avans din prețul de achiziție al locuințelor noi și asimilate

  • Minimum 5% avans din prețul de achiziție al celorlalte categorii de locuințe

Beneficiarul Programului “Nouă casă“ este persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

la dată solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nici o locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafața utilă mai mică de 50 achiziționează o singură locuința, printr-un credit acordat și garantat în condițiile Programului

-are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.

Principalul obiectiv care apare în programul Noua Casă este de a facilita achiziția de locuințe adaptate standardelor de locuire moderne. Un alt obiectiv este creșterea calității spațiului de locuit și a spațiilor comune, precum și reducerea riscului seismic prin favorizarea cumpărării de locuințe noi, consolidate sau reabilitate.

Cu ajutorul noului sistem de creditare se pot cumpăra locuințe mai mari, de până la 120 de metri pătrați.Mai mult, vor avea acces la proprietăți de un nivel de calitate superior, și astfel poate că nu o să mai conteze așa, că prim lucru, doar prețul, ci și calitatea vieții pe care o vor avea în momentul în care se vor mută în noile locuințe.

Un alt efect direct al programului va fi stimularea pieței construcțiilor și a tuturor sectoarelor conexe, care contribuie la alt stil de viață adaptat realităților actuale.

Dată la care se preconizează ca va fi funcțional programul Noua Casă este de 15 august 2020.